Previous Next

ECEN Nagygyűlés 2023

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat

 „A teremtés minden része számít”

Roskilde, Dánia, 2023. augusztus 31. – szeptember 3.

 

Az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat (European Christian Environmental Network/ECEN) 2023. augusztus 31. és szeptember 3. között a dániai Roskildében tartotta nagygyűlését több mint 80 fő részvételével, akik mintegy 25 különböző ország egyházaiból érkeztek.

Hálásan köszönjük a dániai vendéglátó egyházak szívélyességét és nagylelkű vendégszeretetét, különösen a roskildei Sankt Jørgensbjerg gyülekezet kedvességét. Bátorítást és kihívást jelentettek számunkra a fehéroroszországi és ukrajnai kollégáink különleges beszámolói, akik nehéz helyzetben is hűségesek elhívásukhoz, és szem előtt tartják a teremtésvédelem egyházon belüli és össztársadalmi jelentőségét egyaránt. Reményt adnak egy jobb élethez és hozzájárulnak a béketeremtéshez azáltal, hogy a fenntartható jövőre nevelést kínálnak minden generáció számára az egyházon belül és kívül. Hallottunk remek helyi egyházi programokról Dániában, és láttuk annak jó gyümölcseit, valamint a programvezetők elkötelezettségét, akik megfogalmazták azt is, hogy mennyire fontos tanulni az ECEN-en belül egymástól.

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) A teremtés minden része számít” című vitaanyaga adta a konferencia alapját. A dokumentum két része, „A relációs ökoteológia” és „Az európai zöld megállapodástól a zöld gazdaságig” keretezte tanácskozásainkat.

A közgyűlés Máté evangéliumának szavaira reflektált: „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13) és „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Az ige emlékeztet minket arra, hogy keresztyénként feladatunk van bolygónk megőrzésében, és hogy gyakorlati módon kapcsolódjunk be ebbe a szolgálatba mind egyházi, mind helyi közösségeink révén. Ezzel példát mutathatunk, és egyben megoszthatjuk jó ötleteinket, hogy előnyösen hassunk a szélesebb társadalomra is.

A fiatalok nagyban hozzájárultak a konferenciánkhoz. Biztatjuk egyházainkat, találjanak módot arra, hogy a fiatalok hallathassák hangjukat, és tegyék lehetővé, hogy befolyásolhassák a döntéseket, valamint törekedjenek arra, hogy a fiatalok is részesei legyenek a jövőbeli ECEN küldöttségeknek.

Teológusok, egyházvezetők, környezeti szakemberek és politikusok hozzászólásaikkal segítették a nagygyűlés tanácskozásait és eredményeit.

Nem kerülheti el figyelmünket, hogy a tűzvész, az árvíz, az éhínség és a migráció problémái egyre sürgetőbbé válnak egész kontinensünkön, ezért mindenképpen olyan emberekre van szükségünk, akik teljesen elkötelezettek társadalmunk megváltoztatásában. Támogatunk és bátorítunk minden egyházat, aki fellép az igazságtalanság ellen, és reményt ad közös jövőnk számára.

A résztvevők örömmel fogadták az Egyházak Világtanácsa (2022), valamint az Európai Egyházak Konferenciája (2023) közelmúltban lezajlott nagygyűléseinek nyilatkozatait, melyekben mindkét szervezet tagegyházai hangsúlyosan elköteleződtek a teremtésvédelem és a klímaigazságosság mellett.

Látva ezeket az elköteleződéseket, az ECEN nagygyűlés arra kéri az egyházakat, hogy támogassák ezeket a célokat. A tapasztalatok megosztása, a hálózat építése nélkülözhetetlen építőkövek egyházaink cselekvőképességének növeléséhez és fenntartásához. Az ECEN továbbra is az a tér marad, ahol helye van a jó ötletek és gyakorlatok megosztásának és támogatásának, inspirálva szakemberektől, teológusoktól, egyházvezetőktől, és a gyakorlatban tevékenykedő emberektől.

Kérjük az egyházakat, hogy támogassák az ökoteológia, valamint az egyházi ökomenedzsment gyakorlati lépéseinek további fejlesztését és ezek terjesztését. Kérjük, hogy hogy ökumenikus közösségünk szerves részeként támogassák az ECEN-t.

Az ECEN különböző európai országok egyházainak és keresztyén hívőinek hálózataként a környezeti kérdésekkel kapcsolatos szolgálatot segíti, melyet 1998-ban alapítottak. 2014-ben Balatonszárszón tartották a 10. nagygyűlést. A mostani nagygyűlésen többek között jelen volt Szűcs Kinga evangélikus teológus, aki a kommunikációért felelt, Kodácsy Tamás református lelkész pedig a teológiai munkacsoportot vezette. A nagygyűlés Kodácsy Tamást a következő ciklusra megválasztotta öttagú elnökségébe, melynek tagjai lettek még Corinne Bitaud (Francia Protestáns Egyház), Kilian Dörr (Romániai Evangélikus Egyház), Henrik Grape (Svéd Egyház), és Stephen Taylor (Anglikán Egyház, Egyesült Királyság).

Kapcsolódó cikkek