Teremtés hete

A következő hét az úgynevezett Teremtés ünnepe. Az egyházban általában nem környezetvédelemről, hanem teremtésvédelemről beszélnek. Nyilván más nézőpontot ad, ha úgy tekintünk a körülöttünk levő világra, mint ami nem a mi csinálmányunk és tulajdonunk, hanem Isten alkotása. Erre szeretnék most felhívni a figyelmet azzal is, hogy egy úgynevezett ökugyülekezet díjat adnak annak a református egyházközösségnek, amelyik a leginkább odafigyel a környezettudatos működésre. 

Kodácsy Tamás, a Károli Gáspár Egyetem lelkésze a Teremtés ünnep szervezésének az egyik főmotorja.

Kodácsy Tamás: Idén negyedszer rendezzük meg Magyarországon a Teremtés Hetét, ahol a római katolikus és protestáns egyházak együtt ünnepelnek. Magyarországon ez a hét, szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hétre esik. Assisi Szent Ferenc ünnepével bezárólag.

Fekete Ágnes: Az a ránk következő hét.

Kodácsy Tamás: Szeptember 30-án tartjuk a nyitó istentiszteletünket, Budapesten a Lágymányosi Ökumenikus Központban négy órakor, amelyre szeretettel várunk mindenkit. Ennek a Teremtés ünnepnek a témája: Jézus és a teremtett világ. Az egész teremtéskérdést az Atyaistenhez kapcsolják, vagy a Földhöz kapcsolják, vagy az Ószövetséghez, teremtés történethez kapcsolják. Éppen azt szeretnénk felfedezni ezen a héten, hogy mennyire kapcsolódik a Jézus történetekhez. Az ünnep igéje a János három tizenhat: "Mert úgy szerette Isten a világot..." Nagyon sokszor hallok olyan bizonyságtételeket, amelyek arról szólnak, hogy mennyire szeret engem Isten, hiszen Ő, az egyszülött Fiát adta értem, hogy örök életem legyen. Holott az Ige nem arról szól, hogy engem, az elveszettet szereti, hanem arról, hogy az egész világot szereti. Ezt szeretném felfedezni, Jézus Krisztus példáján keresztül, hogy hogyan tudunk úgy élni és gondolkodni ebben a világban, hogy észrevegyük azt, hogy itt nemcsak rólam, az én megváltásomról, dolgaimról, céljaimról van szó, hanem a kozmoszban lévő dologról, amiben ott vannak az embertársaink, a növények, az állatok, a föld, a víz, a levegő. Mindezzel együtt élünk és együtt éljük meg a megváltást.

Fekete Ágnes: Tehát a Teremtés ünnepe az énre, az individuumra koncentráló hitből szeretne kiszólítani?

Kodácsy Tamás: Így van. Arra szeretnénk rávilágítani, hogy itt nemcsak az egyén, az individuum a fontos, amit megélünk. Vegyük észre a másikat, vegyük észre, hogy nemcsak a gyerekeknek fontos a csacsi és az ökör a Jézus jászlánál, hanem nálunk is fontos. Vegyük észre a madarakat, vegyük észre a növényeket, a fákat, amik a Jézus történetben megjelennek. A názáreti ács fia, aki lényegében egy iparos, nem iparos történeteket és példázatokat hoz, hanem a földről hoz példázatokat. Például a magvető vagy a konkoly és búza példázatát, mindazt, ami körülöttünk zajlik, nem pedig abból, amit mi csinálunk.

Fekete Ágnes: Aki akarja, az ünnepli meg ezt a hetet? Tudjuk, mely gyülekezetek ünneplik?

Kodácsy Tamás: A gyülekezetek megünneplik a Teremtés ünnepét. Nagyon sok tudósítást kapunk és sok visszajelzést, mind a füzetről, mind pedig az áhítatokról, vagy az ünnepségekről. Például van, aki libákat terelt a templomba, van, aki pályázatokat ír, van, aki egész előadássorozatot szervez. A www.teremtesunnepe.hu-ról letölthető az idei segédanyag is, amelyet minden gyülekezetnek kiküldtünk. A Teremtés ünnepének a megünneplését szeretnénk az ökogyülekezet programmal is segíteni, ennek jeleként szeptember 30-án a nyitó istentiszteleten szeretnénk átadni az ökogyülekezet címeket és díjakat, azoknak a gyülekezeteknek, akik már ebben tettek és vállaltak részt. 

Forrás: Kossuth Rádió archívuma