Milyen szerepük van az egyházaknak a teremtett világ megőrzésében?

Erre a kérdésre keresték a választ az Egy házunk van konferencia június 3-i pódiumbeszélgetésének résztvevői.

Kun Zsuzsanna arra kérte az egyházakat, beruházásaik és beszerzéseik során ne csak az árra, hanem az ökológiai szempontokra is legyenek figyelemmel, segítsenek meghonosítani ezt a szemléletmódot hazánkban. A megújuló energiával foglalkozó Energiaklub képviselője rámutatott: a politikai és a gazdasági szereplőkkel szemben az egyházak földrajzilag kevésbé, időben pedig szinte egyáltalán nincsenek korlátozva, ezért nemcsak a lehetőségeik, de a felelősségük is nagyobb a szemléletformálás terén.

– Mivel környezetünk állapota mindenkit érintő probléma, az egyházhoz kevésbé kötődők megszólítására is alkalmas lehet a teremtésvédelem kérdésköre – osztotta meg vélekedését Székely Miklós, aki szerint a spirituálisan és morálisan is utat tévesztett világban az emberek keresik azokat a „magasabb rendű célokat", amelyeket az egyházak mutathatnak meg nekik. A szélerőművek fejlesztésével foglalkozó NovEnergia II Hungary Holding Kft. munkatársa a Teremtés hete kiadványait is méltatta, és a jó gyakorlatok közzétételére, népszerűsítésére kérte az egyházakat.

– Az egyházak társadalmi megbecsültségüknél fogva tudást, viselkedésmintát és példát nyújthatnak az embereknek – hangsúlyozta Mika János éghajlatkutató, aki szerint az élet mértéktelen élvezetésre, a folyamatos fogyasztásra ösztönző médiát az egyházak helyettesíthetik a hívek hiteles tájékoztatásában.

Újra az őt megillető helyre kell tenni az embert, figyelmeztetett Ikotity István teológus, az LMP képviselője, aki szerint ma már mintha az ember lenne a gazdaságért, annak szüntelen növekedéséért, és nem a gazdaság az emberi szükségletek kielégítéséért. A politikus szerint az egyházak tanításából, Krisztus követéséből a teremtett világgal való harmónia és az embertársaink iránti felelősség következik, így egységet teremt közöttünk, és lehetőséget ad arra, hogy egymás testvérei lehessünk.

Az „Egy házunk van" konferencia kapcsolódó anyagait az alábbi linkeken érheti el:
Egy házunk van
Elméleti kérdések, gyakorlati válaszok
Teremtésvédelem a gyakorlatban

A meglévő jó egyházi gyakorlatokra emlékeztette a hallgatókat Kodácsy Tamás teológus, kiemelve a skót reformátusok példáját, akik legutóbbi zsinati ülésükön arról döntöttek, hogy befektetéseiket és támogatásukat visszavonják az olajcégekből. Szerinte az egyházaknak élen kell járniuk a szemléletformálásban, és reménységet kell nyújtaniuk az embereknek annak ellenére, hogy a klímaváltozásról szóló tények aggodalmat keltenek bennük. Az MRE ÖT elnöke szerint el kell hinnünk, hogy a siker nem másokon, hanem Isten kegyelméből csakis a mi személyes elkötelezettségünkön és reménységünkön múlik.

Kiss Sándor, fotó: Dimény András / reformatus.hu

Az írás megjelent a Reformátusok Lapja 2016. június 12-i számában.