Denevérvédelmi témájú segítségkérés

Kedves Ökogyülekezetek!

Már a 2016-os teremtésheti füzetben felhívtuk a figyelmet a templomokban lakozó denevérállomány megőrzésének fontosságára. A biodiverzitás, mint Isten teremtői munkájának csodálatos sokszínűsége az Alkotót dicséri, amelynek megőrzését feladatul kaptuk. A legkisebb élőlényekre is figyelnünk kell, mert ahogyan Karl Barth fogalmaz: “Az ember boldogsága és boldogtalansága, az ember öröme és szenvedése tükröződik az őt körülvevő állatok sorsában”.

Most egy konkrét helyzetről szeretnénk hírt adni, ami az egyik ökogyülekezetünket érinti. A szinpetri református templomban veszélybe kerültek a denevérek: Sürgős segítségre szorulnak a szinpetri református templom denevérei.

Egyeztettünk lelkész testvérünkkel, Mező Arnolddal. A projekt összköltsége 24,8 MFt, amelynek jó részét pályázat fedezi, de szükség van önerőre is. A gyűjtés beindult, de a gyülekezetnek szüksége van még a tervek készítéséhez és a kivitelezéshez is támogatásra.

Szeretettel kérünk Benneteket, hogy ha tudtok bármilyen kis segítséget is nyújtani, jelezzétek még idén felénk, és mint ÖGyM támogatást adnánk át a gyülekezetnek.

Kis segítség is nagyon sokat jelent!

A Szinpetri Református Gyülekezet számlaszáma: 55400352-10000173 (kérjük, hogy átutaláskor tüntessék fel az adományozás célját is „Denevérek védelme ÖGYM")

Budapest, 2017. december 19.

Áldott adventet kívánok,

 

Kodácsy Tamás, Szűcs Boglárka

ÖGyM Tanács nevében