Teremtés hete a Soproni Evangélikus Gyülekezetben

2013-ban a Teremtés Hetének szervezésében gyülekezetünk és oktatási intézményeink is közreműködtek.
Programjainkat az országos szinten közreadott plakáton is feltüntettük és hirdettük:

Szeptember 30 – október 4.

Az evangélikus általános iskolában „öt nap – öt vízcsepp”  címmel minden napnak más témát adtak, melyeket áhitatok, hittanórai beszélgetések formájában is feldolgoztak: remény, hit, kegyelem, figyelem, áldás.

 

Szeptember 30.

Az Eötvös Gimnáziumban a Teremtés Heti reggeli áhitat témája Assisi Naphimnusza volt, melyet egy ismeretterjesztő előadás követett, „Harmóniában a teremtett világgal” címmel. A gazdagon illusztrált előadás az ember környezetalakító szerepét, felelősségét mutatta be.

 

Október 3.

Teremtés Heti ünnepi istentisztelet a gyülekezetben az evangélikus középiskoláink diákjainak nagy számú részvételével, énekléssel. Az istentiszteletet követően gyülekezetünk tagjainak saját szőlő, alma és diótermését is megkóstolhattuk.

 

Október 6.

A Teremtés Hetét vasárnap aratási hálaadó istentisztelettel zártuk.

A gyermek istentiszteleten óvodásaink rövid Teremtés Heti műsorral (éneklés, vers) szolgáltak.

Gálos Borbála

                                                                                Soproni Evangélikus Egyházközség

 Teremtésvédelmi Munkacsoport