V. Teremtésvédelmi-Környezetvédelmi Verseny középiskolásoknak - FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI LAP ITT!

Az első forduló feladata  ITT található.

Téma: keresztyén felelősségünk a Földért és a rajta lévő élővilágért; kompetencia: természettudományos ismeretek, bibliaismeret, etika

Kiíró: A református Ökogyülekezeti Mozgalom és az evangélikus Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport

 A verseny szakmai felügyeletét, zsűrizést a fenti szervezetek látják el.

A VERSENY CÉLJA

A keresztyén hit és a környezettudatos felelősségvállalás összekapcsolása a keresztyén fiatalok gondolkodásmódjában. A környezet iránti elkötelezett gondolkodásmód és attitűd ösztönzése, a témában kiemelkedő ismeretekkel rendelkező fiatalok támogatása. A gyülekezetek, ifjúsági csoportok, iskolák bevonása a teremtésvédelmi munkába.

A JELENTKEZÉS ÉS RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

9-12. évfolyamon tanuló, keresztyén elköteleződésű diákok nevezhetnek, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Egyénileg vagy csoportosan (pl. iskolai vagy gyülekezeti ifjúsági csoportok, maximum 4 fős csapatokban).

TÉMA

A középiskolás korosztály által jól értelmezhető bibliaismereti és etikai kérdések, különös tekintettel a teremtett világ iránti felelősségünket tárgyaló igeszakaszokra. Az 5-12. évfolyamok során feldolgozásra kerülő természetismereti tananyag, továbbá olyan aktuális, a földrajzhoz, biológiához, kémiához, fizikához kapcsolódó események/összefüggések ismerete, amelyek elősegítik a környezeti folyamatok és társadalmi-gazdasági hatásaik megértéséhez szükséges komplex látásmód kialakulását.

A NEVEZÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

1. A versenyre elektronikus úton lehet jelentkezni a www.okogyulekezet.hu oldalon ITT a nevezési adatlap kitöltésével, 2016.december 10-től. A nevezés díjtalan.

A VERSENY MENETE

A verseny időtartama 2017. január 20– szeptember 10. Az első forduló feladata a www.okogyulekezet.hu oldalon lesz közzétéve, 2017. január 20-án. Négy online fordulóból áll, nem szükséges mindet teljesíteni, a pontversenyben a rangsor a végső összpontszám alapján dől el. Eredményhirdetés a teremtés hete nyitó istentiszteleten (szeptember utolsó vagy október első vasárnapja.)  A fődíj tanulmányút valamely hazai vagy külföldi nemzeti parkba, illetve ökogyülekezethez (olyan református vagy evangélikus gyülekezetbe, amely elnyerte az ökogyülekezeti cím/díj minősítést). Második-ötödik díj: látogatás egy természettudományi kutatóközpontban és értékes tárgynyeremények.

FELADATTÍPUSOK

Az alábbiakban felsorolt feladattípusok csak tájékoztató jellegűek, az alapvető szempontokat tükrözik.

• Helyi környezetvédelmi célú akció (gyülekezethez, iskolához kapcsolódóan).

• Gyülekezet, ifjúsági csoport, iskolai közösség bevonása.

• Elvi és gyakorlati tervek kidolgozása arra, hogy a közösségben (gyülekezet, ifjúsági csoport stb.) milyen teremtésvédelmi kezdeményezések indíthatók.

• Olyan program-terv kidolgozása, ami tágabb körben, gyülekezetekben/iskolákban megvalósítható és a teremtésvédelmi szemléletmód kialakításában segít.

• Valamely környezeti probléma összefüggéseinek feltárása, komplex látásmóddal.

• Video-, fotó-, rajz-, vers stb. pályamunkák készítése.

KAPCSOLAT

MRE Ökogyülekezeti Mozgalom; Szűcs Boglárka; +36-30/453-2950; info@okogyulekezet.hu

www.okogyulekezet.hu, facebook/okogyulekezet

JELENTKEZÉSI LAP ITT