Hírek

Hírek

Beporzók napja

Aki a virágot szereti, rossz nem lehet!

Hírek

Áldást látni a problémában

Szeretni nem kell őket, de tudomásul kell venni, hogy Isten teremtményei, és nekik is szükségük van élettérre – a denevérekről mondja ezt Mező Arnold református lelkipásztor, úgy, hogy körülbelül ezer denevér él tavasztól őszig az általa gondozott szinpetri gyülekezet templomának padlásán. Először még bosszankodott miattuk, mára azonban már áldást lát bennük. Az Aggteleki Nemzeti Park, a helyi önkormányzat és gyülekezet összefogásával ugyanis a templom tetejét felújítják, a denevéreket megvédik, és egy múzeumot is kialakítanak a szlovák határ közelében fekvő településen.

Hírek

Hajtson a föld gyümölcsfát!

A telkibányai gyülekezetbe is jutott a Kárpát-medencében őshonos gyümölcsfákból, melyek telepítéséről 2011-ben született megállapodás az állam valamint a történelmi egyházak között. Szalay László Pál beszámolója az azóta történtekről.

Hírek

Feladatunk van: óvni a Földet

Új lendület az Ökogyülekezeti Mozgalomnál Keresztényként feladatunk óvni a Földet   Több lehetőséget, stabil működési keretet, és nagyobb támogatást vár az Ökogyülekezeti Mozgalom, mivel ezentúl nem a Zsinati Irodában, hanem a Károli Gáspár Református Egyetem keretein belül folytatják munkájukat. Ezzel a Károlin is megjelenhet egy természettudományos kapcsolódási pont. A legutóbbi közgyűlésen arról is döntött az Ökogyülekezeti Mozgalom tanácsa, hogy ismét Kodácsy Tamás református lelkészt választják ügyvezető elnöknek. Vele beszélgettünk a változásokról.  

Hírek

Imahét a Karib-térségre figyelve

"A régió gazdaságai kezdetektől az európai piacra termelnek nyersanyagot. A fejlesztésekre mindig is nemzetközi kölcsönöket vettek fel, ami együtt jár a közlekedésre, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra fordított összeg csökkenésével. A Karibi Egyházak Konferenciája kezdeményezte a jelenlegi adósságválság megoldását és a szegények támogatását a nemzetközi hálózatok segítségével. A nemzetközi banki szabályozás kedvezőtlenül érinti a térség iparát és kereskedelmét, így számos család mindennapi megélhetését veszélyezteti. Az egyházak ezért hitelszövetkezeti mozgalmat indítottak, amelynek célja, hogy a szegények is hozzáférjenek a pénzügyi forrásokhoz."

Hírek

V. Környezet és energia konferencia a Megújuló Energiaparkban

A 2009-ben megkezdett sorozatot folytatva, az MTA Debreceni Területi Bizottságának Földtudományi Szakbizottsága a Megújuló Energiapark Kutatóközpont közreműködésével 2018. április 12-13-án megrendezi az V. Környezet és Energia Konferenciát és az Energia a mindennapokban c. tudományos versenyt, Debrecenben.  A rendezvény célja: a környezettudatos energiatermeléssel és -felhasználással kapcsolatos legfrissebb kutatási eredmények ismertetése, a klímaváltozás hatásaira való felkészülés és alkalmazkodás hazai lehetőségeinek és stratégiáinak áttekintése.

Hírek

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BÉKÉS ÚJÉVET KÍVÁNUNK!

Hírek

Sima az út felfelé, de...

Mi a közös Koppenhága Kerek tornyában és a város napokban megtartott, európai összefogást sürgető nemzetközi konferenciájában? Kocsis Áron református lelkipásztor, az Ökogyülekezeti Mozgalom tanácstagja erről is ír beszámolójában.

Hírek

Jesus At Home

A plaque has been installed recently on a building in Budapest commemorating its architect, Károly Hegedős. His daughter commented: ‘We usually celebrate the famous person who lived in a certain house, but we rarely know anything about its architect.’ The case seems to be similar regarding Jesus: ‘He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him.’ (John 1:10–11) One should have recognized him, and received him, for everything here was made through him.

Hírek

Otthonosan mozogni

Egy neves budapesti épületre nemrég tettek ki egy emléktáblát, amely a ház építészének, Hegedős Károlynak állít emléket. Lánya így nyilatkozott: „Általában azt a személyt ünnepeljük meg, aki a házban lakott, de az építészről sose tudunk semmit.” Úgy tűnik, hasonlóan van ez Jézussal is: „A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.” (Jn 1,10k) Pedig meg kellett volna ismerni Őt a saját világában, és be kellett volna fogadni Őt, mert itt minden általa lett.

Hírek

Denevérvédelmi témájú segítségkérés

Kedves Ökogyülekezetek! Már a 2016-os teremtésheti füzetben felhívtuk a figyelmet a templomokban lakozó denevérállomány megőrzésének fontosságára. A biodiverzitás, mint Isten teremtői munkájának csodálatos sokszínűsége az Alkotót dicséri, amelynek megőrzését feladatul kaptuk. A legkisebb élőlényekre is figyelnünk kell, mert ahogyan Karl Barth fogalmaz: “Az ember boldogsága és boldogtalansága, az ember öröme és szenvedése tükröződik az őt körülvevő állatok sorsában”. Most egy konkrét helyzetről szeretnénk hírt adni, ami az egyik ökogyülekezetünket érinti. A szinpetri református templomban veszélybe kerültek a denevérek: Sürgős segítségre szorulnak a szinpetri református templom denevérei. Egyeztettünk lelkész testvérünkkel, Mező Arnolddal. A projekt összköltsége 24,8 MFt, amelynek jó részét pályázat fedezi, de szükség van önerőre is. A gyűjtés beindult, de a gyülekezetnek szüksége van még a tervek készítéséhez és a kivitelezéshez is támogatásra. Szeretettel kérünk Benneteket, hogy ha tudtok bármilyen kis segítséget is nyújtani, jelezzétek még idén felénk, és mint ÖGyM támogatást adnánk át a gyülekezetnek. Kis segítség is nagyon sokat jelent! A Szinpetri Református Gyülekezet számlaszáma: 55400352-10000173 (kérjük, hogy átutaláskor tüntessék fel az adományozás célját is „Denevérek védelme ÖGYM") Budapest, 2017. december 19. Áldott adventet kívánok,   Kodácsy Tamás, Szűcs Boglárka ÖGyM Tanács nevében  

Hírek

Sürgős segítségre szorulnak a Szinpetri református templom denevérei

A denevérfajok többsége mára súlyosan veszélyeztetetté, illetve kipusztulással fenyegetetté vált. Bár a fogyatkozásnak sokféle oka van (pl. permetszerek elterjedése, direkt pusztítás), az egyik legfontosabb veszélyeztető tényező a megfelelő adottságú szálláshelyek számának drasztikus csökkenése. Most Ön is segíthet.

Hírek

Riport az Ökogyülekezeti Mozgalom új irányáról Kodácsy Tamással

Az Európa Rádió vendége volt Kodácsy Tamás.

Hírek

MIT TEHET EGY KISEMBER A NAGYVILÁGÉRT?

Beszélgetés sorozat környezetünkről és felelősségünkről Az ÖKOESTEK című ismeretterjesztő sorozat következő alkalma, előadás és beszélgetés. 2017. december 15-én, 18:00-19:30-ig, az Adna Cafe-ban. (Budapest, Török Pál u. 6.)     

Hírek

Egy kiemelten fontos terület, a teremtésvédelem pedagógiai aspektusai

„Engedjük, hogy  Jézussal való találkozásunk minden következménye megjelenjen a minket körülvevő világhoz fűződő kapcsolatunkban!”  

Hírek

Felelősségvállalás a környezetért

A Károli Gáspár Református Egyetem égisze alatt működhet tovább az egyház ökogyülekezeti mozgalma. A tárgyalások rövidesen elkezdődnek – erről is határozott a mozgalom közgyűlése.

Hírek

Fókuszban a teremtett világ iránti felelősségünk a 2018-as Világimanapon

A 2018. évi Világimanapon, a suriname-i asszonyok, a teremtett világ iránti felelősségünkre, a környezetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmünket, a Teremtés könyvének 1-31. igeversei alapján. Liturgiánk címe is ez: „Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó!”

Hírek

Klímakonferencia Bonnban

A párizsi klímacsúcson előremutató megállapodások születtek, a végrehajtás azonban lassan zajlik. A november 17-éig tartó 23. ENSZ-klímacsúcson a párizsi megállapodás részleteinek kidolgozásáról tárgyaltak az országok képviselői Bonnban. Sokan aggodalmukat fejezik ki azóta is, az egyházak vezetői és a hívek közül is.

Hírek

A teremtésvédelemről is szó lesz a református többlet az oktatásban témájú konferencián

November 17-én és 18-án Miskolcon (Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc Kálvin J. u. 2.) kerül sor a református közoktatás jövőjét meghatározó fejlesztéseket bemutató konferenciára. A református köznevelési intézményrendszerre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozásának fontos állomása, hogy elkészültek azok a pedagógiai és teológiai alapvetések, amelyek a további munkának irányt szabnak. Erről a témáról szól a november 17-i nap délelőttje, amelyre az intézmény-fenntartók képviselőit és intézmény-vezetőket várjuk szeretettel. November 17-én délután a református tananyag-fejlesztési projektben végzett helyzetelemzés eredményeit, a fejlesztés koncepcióját valamint a teremtésvédelem pedagógiai aspektusait ismerhetjük meg az előadások és a kerekasztal-beszélgetés során. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Ábrám Tibor               igazgató, Lévay József Református Gimnázium Kodácsy Tamás          lelkipásztor Szontágh Pál               igazgató, Református Pedagógiai Intézet Szűcs Boglárka           ökogyülekezeti referens Szűcs Ferenc              professzor emeritus Victor András                         természettudós Moderátor: Pompor Zoltán szakmai vezető

Hírek

Klímacsúcs Bonnban és az egyházak üzenete

Mentsük meg bolygónkat! Bertalan pátriárka üzenete az ENSZ bonni klíma-konferenciájára: Mentsük meg a bolygónkat! Az ökumenikus pátriárka felhívja a közösségeket és minden vallási vezetőt, hogy „gyakoroljanak erős nyomást a kormányokra és az illetékes testületekre a föld megvédése érdekében”. Bartholomaiosz üzenettel fordult az ENSZ 23. klímakonferenciájához, melyet november 6. és 17. között tartanak Bonnban.