Ökogyülekezeti cím és díj pályázat keresztyén közösségeknek

Legyen a Te közösséged is ökogyülekezet!

AZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM IDÉN IS MEGHIRDETI PÁLYÁZATÁT AZ ÖKOGYÜLEKEZETI CÍM ÉS DÍJ ELNYERÉSÉRE.

Az ökogyülekezeti címre olyan kereszt(y)én(y) gyülekezetek, egyházi közösségek és intézmények, (óvodák, iskolák, kollégiumok, felsőoktatási intézmények, idősek otthona stb.) jelentkezhetnek, amelyek szemléletükkel, önkéntes működésükkel aktívan tesznek a teremtett világ megóvásáért. Az ökogyülekezeti címhez oklevél és az ökogyülekezeti logo használatának joga jár.

 

Az ökogyülekezetek önkéntes alapon betartják az alábbi alapvető célokat:
Lelkiekben
1. Megünneplik a Teremtés hetét (szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hét).
2. Évente legalább egyszer szabadtéri alkalmat (áhítatot, közös imádságot, éneklést) tartanak.
3. Rendszeresen imádkoznak a teremtett világ megőrzéséért.
4. Gyönyörködnek az ajándékba kapott teremtett világ szépségében.
5. A teremtett világ megőrzésében globálisan gondolkoznak és lokálisan cselekszenek.
Gyakorlatban
1. Erőforrásainkat mértékletesen és takarékosan használják.
2. Teremtett társainkra, a növényekre és állatokra is tekintettel vannak.
3. Krisztusi szeretettel fordulnak a gyengék és elesettek felé.
4. Hétköznapi működésükben és szolgálataikban is törekszenek a teremtésvédelemre, például:
❏ újrapapírt használnak, kétoldalas nyomtatásban;
❏ elsősorban elektronikus levelezést folytatnak; felhívják a figyelmet a felesleges nyomtatás elkerülésére.
❏ kerülik a nehezen lebomló és egyszer használatos anyagok használatát (PET palack, műanyag csomagolás)
❏ a helyi termékeket részesítik előnyben (házi sütemény, saját készítésű gyümölcslé)
❏ az úrasztali, templomi dekorációs virág hazai termesztésű (nem külföldi) forrásból származik.
❏ részt vesznek az őshonos, tájjellegű növényfajták megőrzésében;
❏ részt vesznek a kistermelőket és fogyasztókat összekötő Egyháztáji vagy Templomkert programban.
5. Vállalják, hogy a teremtésvédelmi eseményekről beszámolnak; a prédikációkat, gondolatokat, imádságokat megosztják az ökogyülekezeti közösséggel; az MRE Ökogyülekezeti Mozgalom programjaiba bekapcsolódnak.

Ökogyülekezeti díjra olyan - az ökogyülekezeti címet már elnyert - közösségek pályázhatnak, akik a "cím" célkitűzésein túl – három éven keresztül megvalósítanak egy általuk kidolgozott teremtésvédelmi programot is, jó példát mutatva a teremtett világ megőrzéséhez. Fontos szempont, hogy a helyi gyülekezeti közösség minél több tagja részt vegyen benne.

A pályázati folyamat három lépcsős:
1. Ökogyülekezeti cím elnyerése;
2. Három évre szóló teremtésvédelmi program-terv benyújtása az Ökogyülekezeti Tanácshoz;
3. A harmadik év végén beszámoló a teremtésvédelmi program megvalósulásáról. A beszámolót az Ökogyülekezeti Tanács fogadja el, és dönt az ökogyülekezeti díj adományozásáról.
Az Ökogyülekezeti díj az oklevélen és logó használatának jogán felül egy plakettben fejeződik ki, továbbá jogosult a közösség arra, hogy honlapjukon, intézményeikben közzé tegyék a “díjazott ökogyülekezet” megjelölést.

Ajánlások, ötletek a program-alkotáshoz (nem kötelező formátum).

1. Gyülekezet/intézmény jelenlegi „teremtésvédelmi állapota”, állapot felmérés: 
- teológiai értelemben vett öko- állapot
1. imádkozás, liturgia stb.
2. rendszeres előadások, megbeszéléssel, fórumok….
3. tanulmány vagy könyv ismertetése
2. Gyülekezet/intézmény adottságai, lehetőségei:
- fizikai /gyakorlati értelemben vett öko- állapot
1. épületek (gyülekezeti ház/terem) energetikai (világítás, fűtés, szigetelés) állapota; mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez,
2. épületekben mennyire takarékos a vízfogyasztás; mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez,
3. van-e szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás stb.; mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez,
4. (templom)kert állapota, növények (fák, cserjék, virágok) állapota, élőhelyek változatossága, mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez,
5. madárbarát (templom)kert kialakítása, madáretetők, madárodúk kihelyezése. A nagy üvegfelületekre madárriasztó matricák kihelyezése.
- közösségi értelemben vett öko-tudatos állapot jelenleg, jövőbeli tervek
1. gyermekekkel való foglalkozás, ifjúsági munka, ökotábor stb,
2. gyülekezeti kiscsoportok, ökokör,
3. lehetőség szerint minden korosztállyal értessük meg az ökogyülekezet, a teremtésvédelmi gondolkodás és szemlélet fontosságát,
4. testvérgyülekezeti kapcsolatok; hazai, kárpát-medencei, nemzetközi kapcsolatokban is jelenjen meg a teremtésvédelmi gondolat.

Jelentkezési űrlap és útmutató a www.okogyulekezet.hu honlapról tölthető le.

Kérdésekre szívesen válaszolunk. 
CSATLAKOZZ! JELENTKEZZ!

 

A pályázatokat az info@okogyulekezet.hu címre várjuk.

Jelentkezési határidő: szeptember 10. Az ökogyülekezeti cím és díj adományozásáról az MRE Ökogyülekezeti Tanács dönt. Kihirdetése a Teremtés hetén történik, szeptember utolsó és október első vasárnapja között.