Hulladékgazdálkodási szemléletformáló pályázat

Megjelent a hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálási pályázat (http://szelektalok.hu/palyazat-2018/), amelyre május 7-től kell beadni a pályázatokat, 1-3 mFt-ra. Egyház, zöld vagy pedagógus civil szervezet, önkormányzat pályázhat.

http://szelektalok.hu/palyazat-2018/

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – FM-LSZF/2018-01

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés g. pontja alapján a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálására fordítható támogatás elnyerése érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) pályázati felhívást tesz közzé.

Bővebb információ a pályázatról a letölthető pályázati felhívásban és annak mellékleteiben található.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket írásban,
elektronikus úton várjuk a palyazat@szelektalok.hu címre.
 
"Ahhoz, hogy ezen a területen erőteljes pozitív irányú változást érjünk el, nélkülözhetetlen a lakosság körében a felelős, környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a környezeti nevelés."
"6. A fentieknek megfelelően, jelen pályázat célja a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi lakosságra szabva. "
"1. A pályázat keretében megvalósítható a. a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével, b. a hulladékok keletkezésének megelőzésével és c. a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával, illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt (a továbbiakban: projekt). 2. A projekt a. a környezeti nevelésre, b. a környezettudatosság erősítésére, c. a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására kell, hogy irányuljon. 3. A pályázatból megvalósítható projektelemek többek között a. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, belföldi székhelyű jogi személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő rendezvény (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy b. belföldi, a pályázat céljához illeszkedő tanulmányút, melynél elvárás a közelség elvének érvényesülése (csak a megvalósítás helyszínéhez legközelebb eső létesítmények látogatása támogatható) és/vagy c. kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok, de szórólap elkészítése nem felel meg a pályázat elvárásainak) és/vagy d. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő tábor (bentlakásos vagy napközis), amely a lakosság egy részét vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget vagy korosztályt) szólít meg. "
 
Forrás: http://szelektalok.hu/palyazat-2018/
Szűcs Boglárka